Εικόνα ενός δικαστικού σφυριού που βρίσκεται σε ένα γραφείο και στο βάθος υπάρχουν μια θολή κλίμακα και θολά λευκά βιβλία

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσπραξη απαιτήσεων

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την είσπραξη και άμεση απόδοση των απαιτήσεων που έχουν δημιουργηθεί υπέρ σας, για κάθε είδους οφειλές που έχουν ανακύψει από την κατάρτιση οιασδήποτε δικαιοπραξίας στην οποία εμφανίζεστε ως δανειστές.

Ατομική-Συλλογική

Η είσπραξη των απαιτήσεών σας δύναται να πραγματοποιηθεί από εμάς σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, ανάλογα με το αν είστε ιδιώτης ή κάποιο νομικό πρόσωπο/μόρφωμα.

Επιδίκαση απαιτήσεων

Σας παρέχουμε τη δικαστηριακή επιδίωξη όποιων απαιτήσεων έχετε στο όνομά σας, με τη διεκδίκησή τους με τους καλύτερους όρους, ώστε να μην χάσετε ούτε το ελάχιστο της απαίτησής σας.

Αστικών-Εμπορικών

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα τη δικαστηριακή επιδίωξη όλων των απαιτήσεών σας που ανακύπτουν από αστικής ή εμπορικής φύσης υποθέσεις.