Εικόνα ενός δικαστικού σφυριού που βρίσκεται σε ένα γραφείο και στο βάθος υπάρχουν μια θολή κλίμακα και θολά λευκά βιβλία

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οικογενειακό

Το οικογενειακό δίκαιο διέπει τη λειτουργία της οικογένειας είτε αυτή αφορά τις σχέσεις των γονέων με τα τέκνα τους είτε τις σχέσεις των συζύγων – συμβίων μεταξύ τους και το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και άρτια γνώση όλη την πληθώρα των υποθέσεων αυτού του τομέα δικαίου.

Η δημιουργία και εξέλιξη του δεσμού που συνδέει τους γονείς με το τέκνο από τη σύλληψη ή την υιοθεσία μέχρι την ενηλικίωση, είναι ζητήματα που εμφανίζονται στην καθημερινότητα μας με τη μορφή της γέννησης ενός τέκνου εντός ή εκτός γάμου, την ονοματοδοσία, την αναγνώριση του τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου καθώς και την υποχρέωση – δικαίωμα των γονέων προς διατροφή των τέκνων τους όσο αυτά είναι ανήλικα αλλά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μετά την ενηλικίωση τους.
Όταν ο δεσμός του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης οδηγείται σε λύση, τότε στο προσκήνιο έρχεται το διαζύγιο με συναινετικό τρόπο ή κατ’ αντιδικία, η διατροφή, η επιμέλεια τέκνου, και το γραφείο μας με την εις βάθος επιστημονική γνώση και πολυετή εμπειρία δίνει λύσεις σε όλα αυτά τα πολύπλοκα νομικά ζητήματα.
Με τη δικαστική συμπαράσταση δίνεται λύση όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, ή λόγω σωματικής αναπηρίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού ενός ατόμου υπάρχει αδυναμία χειρισμού των υποθέσεων που το αφορούν από το ίδιο το άτομο.

Το γραφείο μας σας συμβουλεύει για την ορθή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σας συνδράμει με διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα σε όσες περιπτώσεις ανακύψει η ανάγκη για προσφυγή στη δικαιοσύνη ή σε διοικητικές αρχές.

Κληρονομικό

Η απώλεια ενός οικείου σηματοδοτεί την ενεργοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη διαδοχή του, τι μέλλει γενέσθαι με την περιουσία που πιθανόν αφήνει πίσω του, ποιο περιουσιακό στοιχείο θα λάβει ποιος συγγενής ή μη, τι θα γίνει εν ολίγοις με την κληρονομιά του;

Σε περίπτωση που ο θανών ή η θανούσα έχει αφήσει κάποια διαθήκη, αυτή για να αποκτήσει ισχύ έναντι όλων (erga omnes) θα πρέπει να δημοσιευθεί και να λάβει ισχύ με δικαστική απόφαση, κι εμείς αναλαμβάνουμε όλη την απαιτούμενη δικαστηριακή διαδικασία προς τούτο.
Όταν ο εκλιπών ή η εκλιπούσα πεθάνει δίχως να αφήσει πίσω κάποια διαθήκη με την επακόλουθη πρόβλεψη για την περιουσία που έχει αποκτήσει ως τότε, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις περί εξ αδιαθέτου διαδοχής του κληρονομικού δικαίου, κι εμείς σας παρέχουμε πλήρη νομική συμβουλευτική σχετικά με τις υφιστάμενες προθεσμίες, την ενδεχόμενη αποποίηση και για το ποιος συγγενής δικαιούται το κάθε τι από την περιουσία του εξ αδιαθέτου κληρονομούμενου, με τα σχετικά ποσοστά εκ του νόμου.
Η νόμιμη μοίρα είναι το "μερίδιο" που λαμβάνουν τα παιδιά ή η σύζυγος του θανόντος και το οποίο μερίδιο εκ του νόμου δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και αν ο θανών αποκληρώσει με διαθήκη τα πρόσωπα αυτά. Το γραφείο μας σας παρέχει πλήρη νομική συμβουλευτική με την περιγραφή των όσων προβλέπει ο νόμος, τα αντίστοιχα ποσοστά που δικαιούστε, καθώς και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τις απαιτήσεις σας στην περιουσία του κληρονομούμενου.
Ως κληρονόμοι μπορείτε με τις αγωγές αυτές να απαιτήσετε από κάποιον που κατακρατεί αντικείμενα της κληρονομιάς την αναγνώριση του κληρονομικού σας δικαιώματος και την απόδοση της κληρονομιάς ή κάποιου αντικειμένου της.

Εμπράγματο

Τα δικαιώματα επί των πραγμάτων κινητών και ακινήτων, η κυριότητα, τα ενέχυρα, οι υποθήκες, οι δουλείες, οι αγοραπωλησίες, οι εγγραφές και εξαλείψεις βαρών, οι πλειστηριασμοί, η κτηματογράφηση, οι απαλλοτριώσεις είναι αντικείμενα καθημερινής τριβής του γραφείου μας.

Αναλαμβάνουμε όλους τους ελέγχους τίτλων, τη συμπλήρωση εκκρεμοτήτων και συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών – δικαιολογητικών ενώ προβαίνουμε και σε σύνταξη σχεδίου συμβολαίου ως πρώτη εικόνα των όσων θα συμφωνηθούν και εκπληρωθούν.
Σε περιπτώσεις χρεών εγγράφουμε υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των πελατών μας και γνωρίζουμε ακριβώς πώς να διεκδικήσουμε τις απαιτήσεις τους με τις μετέπειτα κατασχέσεις. Αναλαμβάνουμε και την αντίστροφη διαδικασία της εξάλειψης κάποιου βάρους λόγω αποπληρωμής του χρέους.
Για τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη και την ικανοποίηση της εκάστοτε οικονομικής απαίτησης του πελάτη μας, έχουμε τη γνώση και εμπειρία ως προς τη διενέργεια του πλειστηριασμού καθώς και των τρόπων άμυνας κατά του πλειστηριασμού και τις ανακοπές κάθε είδους.
Η τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας που παρέχεται πλέον με την κτηματογράφηση είναι τομέας εξειδίκευσής μας με όλες τις σχετικές καταθέσεις δηλώσεων, ενστάσεις, διορθώσεις πρώτων εγγραφών, δικαστικές και εξωδικαστικές διορθώσεις.
Όταν επέρχεται απαλλοτρίωση εκτάσεων από το Δημόσιο ή ιδιώτες με σκοπό να εκτελεστεί κάποιο έργο κοινής οφέλειας με την απόδοση της κατάλληλης αποζημίωσης, αναλαμβάνουμε με επιτυχία την επίτευξη υψηλών τιμών αποζημίωσης των ακινήτων σας.

Μισθώσεις

Η μίσθωση ενός ακινήτου αποτελεί επιλογή πολλών ιδιοκτητών σε σχέση με την πώλησή του, προκειμένου να αποκτούν έσοδα σε σταθερή βάση.

Όλες οι μισθώσεις ακινήτων ιδιωτών που αφορούν τις κατοικίες τους το ύψος των καταβαλλόμενων μισθωμάτων, τους λοιπούς όρους και τη διάρκεια.
Όλες οι μισθώσεις ακινήτων ιδιωτών που αφορούν επαγγελματικούς χώρους ιδιοκτησίας τους, το ύψος των καταβαλλόμενων μισθωμάτων, τους λοιπούς όρους και τη διάρκεια.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάρτιση κάθε είδους ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις κάθε συμβαλλόμενου.
Παρέχουμε τη δυνατότητα διαχείρισης της οποιασδήποτε μίσθωσης των ακινήτων σας με την είσπραξη και απόδοση των μισθωμάτων, τον έλεγχο της σωστής (κατά τη σύμβαση) χρήσης του μισθίου-ακινήτου και τη διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων προς εξασφάλιση των συμφερόντων σας, καθώς και ελέγχου του ακινήτου κατά τη λήξη της σύμβασης.
Όταν η μίσθωση δεν εξελίσσεται ομαλά ή σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει ανάγκη καταγγελίας της μίσθωσης είτε από την πλευρά του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) είτε από την πλευρά του μισθωτή, αναλαμβάνουμε όλη την απαραίτητη διαδικασία προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Προβαίνουμε στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εξασφάλιση της είσπραξης των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί σε βάρος των πελατών μας εξαιτίας μιας σύμβασης μίσθωσης, με την εκκίνηση όλων των νόμιμων ενεργειών σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της μίσθωσης.

Πολυκατοικίες

Σας παρέχουμε συμβουλές ως προς τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε ή μη, καθώς και στα απορρέοντα δικαιώματά σας βάσει του εκάστοτε Κανονισμού Πολυκατοικίας, σε σχέση με τους γείτονες ή συνιδιοκτήτες σας.
Η διαρκής απορία του τρόπου υπολογισμού των κοινοχρήστων, των ποσοστών και των ποσών (π.χ. για θέρμανση) που πρέπει να πληρώσετε σε κάθε περίπτωση ακόμα κι όταν δεν κατοικείτε στο διαμέρισμα, λύνεται με τη συνδρομή της εξειδικευμένης γνώσης μας.
Οι κοινόχρηστοι χώροι σε μια οικοδομή προκαθορίζονται και σε αυτούς έχουν πρόσβαση όλοι οι ένοικοι/ιδιοκτήτες. Για την εύρυθμη, όμως, λειτουργία και την ακώλυτη συμβίωση όλων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και διαχωρισμοί των όσων μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν.
Εάν το επιθυμούν οι πελάτες μας σε περιπτώσεις όπου υπάρχει από αυτούς αδυναμία είσπραξης των οφειλών από τα κοινόχρηστα, τους λύνουμε τα χέρια με την παροχή και αυτής της υπηρεσίας.
Ο Κανονισμός μιας Πολυκατοικίας αποτελεί το “Ευαγγέλιο” όλων όσοι διαμένουν σε αυτή σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και όλοι ανατρέχουν σε αυτόν όταν ανακύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα ή αμφιβολία. Ένας καλογραμμένος Κανονισμός από εμάς, θα αποτελέσει παρακαταθήκη για την ομαλή και ειρηνική συμβίωση των ενοίκων της οικοδομής σας.
Σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πελάτες μας, παρέχουμε την υπεύθυνη διαχείριση του διαμερίσματός τους, με διαρκή επικοινωνία, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες κινήσεις σε περίπτωση που τους ενδιαφέρει η πώληση ή ενοικίαση του διαμερίσματός τους και η τοποθέτησή του στην αγορά του real estate, καθώς επίσης παρέχουμε την είσπραξη και απόδοση των μισθωμάτων.
Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση κάθε είδους συμβάσεων που αφορούν την οικοδομή σας, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον σας και τα όσα προβλέπονται από το νόμο.
Το γραφείο μας υπεύθυνα αναλαμβάνει την παρακολούθηση των πληρωμών από τους οφειλέτες σας, ώστε να μην καθυστερεί η καταβολή των οφειλόμενων.
Εφόσον το επιθυμείτε, εισπράττουμε και σας αποδίδουμε άμεσα τις όποιες οφειλές έχουν δημιουργηθεί υπέρ σας, με όλους ενδεχομένως τους νόμιμους τόκους υπερημερίας.