Εικόνα ενός δικαστικού σφυριού που βρίσκεται σε ένα γραφείο και στο βάθος υπάρχουν μια θολή κλίμακα και θολά λευκά βιβλία

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζικό

Το γραφείο μας έχει άρτια επιστημονική κατάρτιση ως προς τον ειδικό αυτό εμπορικό τομέα, καθώς παρέχουμε εδώ και πολλά χρόνια νομικές συμβουλές σε πιστωτικά ιδρύματα, κάτι που καταμαρτυρά την εμπιστοσύνη που μας επιδεικνύουν οι πελάτες μας, των οποίων η σταθερή και επανειλημμένη επιλογή του δικηγορικού μας γραφείου αποτελεί την επιβράβευσή μας.

Επεξεργασία συμβάσεων-παροχή συμβουλής

Σας παρέχουμε νομικές συμβουλές και επεξεργαζόμαστε τις συμβάσεις σας (για παράδειγμα δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις διευθέτησης αποπληρωμής χρέους) πριν την υπογραφή τους με οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, υπερασπιζόμενοι πλήρως τα δικαιώματά σας.

Αξιόγραφα

Τα έγγραφα που ενσωματώνουν δικαιώματα των οποίων η ενάσκηση ή μεταβίβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την κατοχή τους, αποτελεί τομέα ειδίκευσης του γραφείου μας.

Ο τόσο δημοφιλής τρόπος μεταβίβασης χρηματικού ποσού από τον εκδότη της επιταγής στον κομιστή της ελλοχεύει κινδύνους, ειδικά σε περιπτώσεις ακάλυπτων επιταγών. Σας παρέχουμε πλήρεις νομικές συμβουλές και καθοδήγηση ώστε να γνωρίζετε τα πάντα σχετικά με το αξιόγραφο αυτό, να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και να προστατευτείτε.
Οι συναλλαγματικές αποτελούν και αυτές έναν ιδιαίτερα συνήθη τρόπο κατάρτισης συναλλαγών, ενώ όπως και οι επιταγές μπορούν να οπισθογραφηθούν και να αποκτήσουν ιδιαίτερη εμπορευσιμότητα. Σας αναλύουμε πλήρως τα τυπικά στοιχεία που θα πρέπει να τις χαρακτηρίζουν και τις λειτουργίες που μπορούν να εκπληρώσουν.
Εκκινούμε τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αξιώσετε και απαιτήσετε δικαστικά ή εξωδικαστικά την πληρωμή του ποσού που αναγράφεται στα αξιόγραφα σε περιπτώσεις λήξης τους και της ανάλογης υπερημερίας ως προς την πληρωμή τους.